فراگیر عزیز دوره آموزش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای شما بصورت مجازی (فیلم و انیمیشن کوتاه) ارایه میشود.
ضرورت اجرای این دوره حسب نیاز سنجی ادراه آموزش شناسایی و در این سامانه بارگذاری شده است.
تلاش خواهد شد در دوره های آتی, از محتوا های آموزشی با کیفیت برتر استفاده گردد.

کد دوره توسعه فردی: 129