کد دوره توسعه فردی: 507

افتادن و سقوط افراد یا اجسام از روی داربست از عوامل اصلی و حادثه ساز در صنایع ساختمانی و در حال ساخت و ساز است. گاهی خود داربست به علت عدم رعایت الزامات ساخت و نیز نظارت ناکافی فرو می ریزد و باعث آسیب های فراوانی می شود. داربست وسیله ای موثر و کارآمد و برعکس در صورت بی احتیاطی و استفاده ی ناایمن و وسیله ای بسیار حادثه ساز است.


کد دوره توسعه فردی: 515

زلزله از جمله حوادث طبیعی است که سالیانه به صورت خفیف یا شدید در کشور رخ می دهد. زلزله های خفیف با لرزش چند ثانیه ای همراه بوده و خسارت جدی وارد نمی کنند اما زلزله های شدید از نظر مالی و جانی خسارات جبران ناپذیری به جای خواهند گذاشت.

کد دوره توسعه فردی: 516
کد دوره توسعه فردی: 535
کد دوره توسعه فردی: کد دوره وارد کنید
کد دوره توسعه فردی: کد دوره وارد کنید
کد دوره توسعه فردی: 512
کد دوره توسعه فردی: 11111
فراگیر عزیز دوره آموزش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برای شما بصورت مجازی (فیلم و انیمیشن کوتاه) ارایه میشود.
ضرورت اجرای این دوره حسب نیاز سنجی ادراه آموزش شناسایی و در این سامانه بارگذاری شده است.
تلاش خواهد شد در دوره های آتی, از محتوا های آموزشی با کیفیت برتر استفاده گردد.

کد دوره توسعه فردی: 129