کد دوره توسعه فردی: کد دوره وارد کنید
کد دوره توسعه فردی: 507
کد دوره توسعه فردی: کد دوره وارد کنید1134
کد دوره توسعه فردی: کد دوره وارد کنید507

هر امدادگر باید پس از اطمینان از امنیت کامل محل استقرار خود و مصدوم یا بیمار باید به ارزیابی اولیه همه گونه علایم حیاتی و هر عاملی که حیات مصدوم را در معرض خطر قرار دهد، بپردازد. در این ارزیابی سوال مهم این است که آیا مصدوم بیهوش است و یا موارد تهدید کننده حیات وجود دارد.

کد دوره توسعه فردی: 535

کمکهای اولیه مجموعه اقدامات و مراقبت‌های فوری و آنی است که بلافاصله پس از وقوع حادثه بر روی شخص مصدوم تا رسیدن پزشک، نیروهای امدادی و رساندن به مراکز درمانی توسط یک شخص آموزش دیده صورت می‌گیرد.

کد دوره توسعه فردی: 535